Contact

  Bestuursleden zijn:

  Voorzitter:                Sita van der Wal

  secretaris:               Rianne Kerkstra

  Penningmeester:     Harmina Poortman/Tiny Bouma

  Lid:                           Aukje van der Meulen

  Lid:                          Pieter de Leeuw