Contact

  Bestuursleden zijn:

  Voorzitter:                 Aukje van der Meulen

  secretaris:                Rianne Kerkstra

  Penningmeester:  Ankie de Boer

  Lid:                            Janke Eliveld

  Lid:                            Pieter de Leeuw